Chung cư Linh Đàm ở đâu Hoàng Mai

Chung cư Linh Đàm ở đâu Hoàng Mai

Theo Chiến lược nhà ở Quốc gia, chung cư Athena complex tới năm 2020, chung cư linh đàm cả nác cần quãng 1 triệu căn hộ NOXH dành cho ngư...